Rent vann og brønner

Mangel på vann og rene vannkilder i Afrika er ikke noe nytt og det dør millionvis hvert år på grunn av dårlig drikkevann, og rundt 40% av disse er barn. Dette er selvfølgelig noe vi ønsker å gjøre noe med, og vi er allerede i gang med å forbedre hverdagen til mange barn og familier ved å lage vannbrønner i nærområdene.

Ettersom verdens befolkning har tredoblet seg siden begynnelsen av forrige århundre, så har også vannkrisen økt i takt med dette. Det er dessverre slik at det ofte er de fattigste som lider mest i denne befolkningsveksten, da disse områdene utvikler seg sakte og rent vann er en mangelvare. Og den økonomiske veksten som landet kan ha fått, ofte ikke vises i disse fattige områdene, men ofte blir “bortglemt”.

Det er lett og ta rent vann som en selvfølge, men det er det ikke! Dessverre så er det også ofte slik at de som skal ha rent vann og bor i slumområdene, må betale mye mer for vannet, da rent vann ofte koster 10-15 ganger mer enn i storbyene. Om de i det hele tatt er så heldige å ha tilgang til rent vann i slumområdene.

Det er heller ikke uvanlig at spesielt kvinner og unge jenter bruker mange timer på å gå langt for å hente vann. Dermed får de ikke brukt tiden sin til produktivt arbeid eller skolegang. Noe som gjør at de heller ikke kommer seg ut av fattigdomskrisen de befinner seg i, og i forlengelsen av dette er med på å øke antallet gatebarn. Noe av grunnen er at de ofte ikke klarer å ta vare på egne barn, ved å gi dem mat og omsorgen de trenger. Men heller forlater dem, eller setter de bort til en nabo i håp om at de skal klare seg.

Ved å støtte oss så er du med på og hjelpe dem lokalt. Gi dem kortere vei til å hente rent vann! En brønn kan gjerne forsyne en hel landsby og flere tusen personer kan nyte godt av denne typen bistandsarbeid med å bore brønner i nærområdet for å hente rent vann.

Om du har lyst så kan vi også bore en brønn i ditt navn hvor enten ditt firma, du eller hele familien din bidrar til dette formålet, og finansierer en brønn. For mer informasjon send oss en melding. Så skal vi lage en plan om hvordan akkurat du kan få gitt drikkevann til flere hundre, om ikke tusen personer.