LANDBRUK, TILRETTELEGGING OG OPPLÆRING

I Afrika er det utrolig med muligheter når det kommer til landbruk og dyrking av mark. For de som har fått opplæring og vet hva de driver med, så er det ikke uvanlig at de kan livnære seg selv og familien med å drifte jordbruket på riktig, og fornuftig måte.

Men det er mange som ikke har denne kunnskapen, eller muligheten til å starte opp en enkel liten jordlapp for å brødfø familien sin.

Vi jobber aktivt med å dele denne kunnskapen, og driver med opplæring lokalt, slik at de får utnyttet landområdene sine på best mulig måte. Vårt mål er at de skal bli opplært og få muligheten til å være selvgående innen landbruk, selv etter man har dratt videre til neste landsby for å fortsette med å gi opplæring til andre.

Hjelp til selvhjelp…

Gi meg en sekk med mais, og jeg kan være mett i en uke.
Gi meg lærdom i å dyrke mais, og jeg kan være mett for resten av livet!