KUNNSKAP

Vi fungerer som nettverksbyggere og kunnskapsoverførere, dette er et viktig område å jobbe med for å komme seg ut av fattigdommen .

Dette gjør vi blant annet ved å finne riktige forretningsforbindelser, potensielle partnere, og næringslivsorganisasjoner som vi kan jobbe sammen med, for å bygge oppunder kunnskapsutviklingen, fremtidige partnere og samarbeid.

Alt vi gjør og bidrar med, baserer vi på en langsiktig strategi for tilstedeværelse og det er derfor det å ha et nettverk rundt seg med andre som har lykkes før, med erfaring og kompetanse, er så viktig. Det samme gjelder utfordringer knyttet til god forretningsskikk og risiko, noe vi har et godt rustet team for å takle.

Kunnskap kan også være noe så enkelt som å gi opplæring eller skolere noen som har hatt en dårlig start i livet, til å få større utnyttelse av verktøy og hjelpemidler vi bidrar med.

.