HELSE, SYKDOMMER OG VAKSINERING

Størsteparten av barn er fortsatt uvaksinerte i Afrika, og rundt 1 av 5 barn enten ikke er vaksinert i det hele tatt, eller er undervaksinerte.

Ofte er det vanlige, og rimelige vaksiner som kunne forhindret barnedødsfall. Mange av disse dødsfallene kunne vært unngått om de hadde hatt tilgang til, eller vært tatt inn i et lokalt vaksineprogram for barn, noe vi streber etter å jobbe i mot.

Man ser heldigvis at i løpet av de siste to tiårene så har barnedødeligheten sunket betraktelig, og det er nettopp på grunn av aktører som oss selv med hjelp av dere, at vi får muligheten til å hjelpe barna med å få de vaksinene de trenger.

Det er ikke bare vaksiner som er viktig, med også riktige medisiner dersom man skulle være så uheldig at et barn eller flere skulle bli syke.

Medisiner koster penger, og er derfor ofte nedprioritert blant fattige familier, da de ofte ikke har råd til og skaffe disse, eller heller prioriterer at de andre i familien skal få mat.