hvem er vi?

Vi er en dedikert gruppe ildsjeler som deler felles interesse for bistandsarbeid og en sterk vilje til å hjelpe de som står i en vanskelig og håpløs situasjon i Afrika

Her har vi lagt ved bilder av noen av pådriverne i organisasjonen, blant annet Ronnie Lubega Solberg og Leif Nordli. Ronnie er en god mix av både Norge og Tanzania, og flyttet hit til Norge som treåring, hans far jobbet tidligere i Tanzania som bistandsarbeider.

Leif Nordli har jobbet for Norad i mange år, og har over 25 års fartstid i Afrika. Han har vært med på å starte flere veldedighetsprosjekter, blant annet innenfor landbruk, skoler, barnehjem, familiehjem og sendt nedover flere containere med utstyr og nødhjelp.

Ideell organisasjon

Sammen for Afrika er en «non-profit» frivillig organisasjon som driver med sosialt hjelpearbeid og nødhjelp i Afrika. Vi har hovedfokus på foreldreløse barn og alenemødre som lever i fattigdom. Det legges mye fokus på å forbedre overlevelsesgraden til barn og trygge deres omgivelser og oppvekst.

Noe av bakgrunnen for dannelsen av egen organisasjon er at flere av oss allerede har drevet med denne type hjelpearbeid i mange år. Som selvstendig organisasjon har man mulighet til å hjelpe der de største organisasjonene ikke strekker til, og man kan gjøre det på måten man selv mener etter erfaring fungerer best.

Ettersom vi allerede har verdifull kompetanse og erfaring, når vi ut til “glemte områder” og kan bidra på mindre “kommersielle” steder. Det merkes et økt behov for bistand, og vi har gjort det til vår oppgave og gjøre så godt vi kan, for å bistå og tilrettelegge for en mer rettferdig hverdag og trygghet for barna. Vi har også samarbeid med lignende organisasjoner som har samme grunnverdier som oss.

gode bidrag, skaper gode resultater

2023-10-22T13:10:25+02:00

VANN

Mangel på vann og rene vannkilder i Afrika er ikke noe nytt og det dør millionvis hvert år på grunn av dårlig drikkevann, og rundt 40% av disse er barn.

2024-04-10T10:59:21+02:00

KUNNSKAP

Vi fungerer som nettverksbyggere og kunnskapsoverførere, dette er et viktig område for å komme seg ut av fattigdommen.

2023-10-16T00:29:51+02:00

LANDBRUK

Hjelp til selvhjelp! Gi en sekk med mais, og man kan være mett i en uke. Gi lærdom i å dyrke mais, og man kan være mett for resten av livet!

2023-10-16T00:29:59+02:00

HELSE

Størsteparten av barn er fortsatt uvaksinerte i Afrika, og rundt 1 av 5 barn er enten ikke er vaksinert i det hele tatt, eller undervaksinerte.

2023-11-28T18:32:14+01:00

UTDANNING

I Afrika er det som regel ikke gratis med skolegang, og det er heller ikke sikkert at de får lov av foreldrene sine til å gå på skolen, men heller blir sendt ut for å jobbe. Har de ikke foreldre, ender de oftest på gata.

HVOR MYE SKAL MAN GI?

Dette er et gjentagende spørsmål, men det finnes ikke noe fasit, så det bestemmer du helt selv hva du føler for å gi.

Din støtte og gave bidrar uansett størrelse, til å hjelpe, og samtidig bedre livskvaliteten til mange av de som virkelig trenger det i Afrika.

Ettersom vi er så heldige at det er mange yngre som også ønsker å bidra, så har vi laget en “Liten Hjelper” versjon for å bli en fast giver. Her kan man gi fra 48 kroner hver måned.

Alt hjelper, og vi er alle veldig takknemlige, uansett hva du velger!

BLI MED Å TA VARE PÅ BARNA

Vi har et ønske om å skape positiv innvirkning, og håper på å finne flere som deler vår visjon.

Alle i organisasjonen har et felles mål – en hjertesak som forener oss alle. Målet er å bidra og utgjøre en betydningsfull forskjell for de som befinner seg i sårbare livssituasjoner i Afrika, med spesielt fokus på barn!