BRUKERVILKÅR, RETNINGSLINJER OG PERSONVERNERKLÆRING
På denne siden finner du personvernerklæring, brukervilkår og retningslinjer for donasjoner og fastgiveravtaler. Erklæringen gjelder for alle som er i kontakt med organisasjonen og er en oversikt over vår behandling av personopplysninger, brukervilkår og retningslinjer.

ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN
Sammen For Afrika er en ideell organisasjon som jobber for barnerettigheter og bekjemper fattigdom. Sammen For Afrika (org.nr 830 814 922) er ansvarlig for dine persondata når du er i kontakt med oss.

 

INNHENTING, UTLEVERING, LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Sammen For Afrika samler primært inn personopplysninger direkte fra deg. Det kan forekomme at vi innhenter opplysninger fra en tredjepart for eksempel Bisnode Norge, for å sikre at vi har riktige opplysninger på deg som giver, medlem eller frivillig slik at vi kan holde kontakten. Vi behandler i all hovedsak personopplysninger om deg for å ivareta våre forpliktelser og avtale med deg som giver, medlem eller frivillig.

Noen av opplysningene om deg kan også oppbevares på grunn av krav i personvernloven. For eksempel rapportering av ditt bidrag til Sammen For Afrika til skattemyndighetene dersom du ønsker skattefradrag for pengene du har gitt til oss, eller å innfri våre plikter i henhold til bokføringsloven.

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og forholder oss til kravene i bokføringsloven.

Sammen For Afrika deler ikke personopplysninger til tredjepart for kommersiell bruk, kun med selskaper eller underleverandører som utfører oppgaver på vegne av oss, og i forbindelse med levering av våre tjenester.

Beskyttelse av personopplysninger og ivaretakelse av personvernrettigheter for våre støttespillere er viktig for Sammen For Afrika, og vi jobber kontinuerlig med å sikre vår behandling av dine personopplysninger på en best mulig måte.

BETALING FASTE GIVERE
Gjelder fastgiverforhold per SMS, AvtaleGiro, PayPal, Google Pay, Apple Pay, giro, bankkort og Vipps.

Trekk gjennomføres per standard 1 gang per måned. Dette gjelder for SMS og AvtaleGiro. Ved signering med Vipps og bankkort settes trekkdato til det samme som signeringsdato. Trekkdato kan tilpasses. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum.

Fastgiverforhold per SMS belastes mobilregning. Fastgiverforhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto. Fastgiver per Vipps er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller -konto. Trekk direkte fra bankkort trekkes fra givers registrerte bankkort.

OPPSIGELSE FASTE AVTALER
Avtaler via Vipps “Faste Betalinger” stoppes i Vipps appen. Når man går til sine “Faste Betalinger” og trykker på “Administrer abonnement” blir man omdirigert til sin profilside der man kan stoppe abonnenten. Dette fungerer som en utmelding som “fastgiver” og avslutter forholdet. Det er ingen bindingstid på noen av våre bidragsavtaler, og dersom du ønsker å stoppe avtale om fast trekk kan du bruke denne metoden.

Ved fastgiverforhold per AvtaleGiro må giver selv inn i nettbanken og slette avtalen og eventuelle trekk etter at avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette.

Eventuelt send e-post til info@sammenforafrika.no eller ring oss på tlf: 22 06 58 88 hverdager mellom kl. 09.30–14.30. Dette gjelder avtaler om faste bidrag via SMS, Avtalegiro, Vipps, PayPal, Google Pay, Apple Pay, giro eller per bankkort. E-posten bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og / eller e-postadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet.

ANGRE INNGÅELSE AV FASTE BETALINGER
Du har mulighet til å angre deg ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Se punkt over om oppsigelse av faste avtaler. Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å angre seg på tidligere donasjoner, åpner Sammen For Afrika for bruk av skjønn i slike situasjoner, der siste donasjon kan delvis eller helt krediteres.

NYHETSBREV
Ved å abonere på nyhetsbrev, mottar du e-poster med oppdateringer på hva vi har gjort den siste perioden. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere e-postadressen din, denne deler vi ikke med andre. Når du sender inn e-postadressen din, så samtykker du samtidig til elektronisk kommunikasjon fra oss. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, og melde deg av vårt nyhetsbrev. For å melde deg av vårt nyhetsbrev, klikk på “Meld deg av her” nederst i alle våre e-poster.