HVA GJØR VI?

Vi jobber for at foreldreløse barn og fattige barnefamilier som er i en krisesituasjon i Afrika, skal få et bedre utgangspunkt, og klare seg best mulig i den uheldige situasjonen de befinner seg i.

Dette gjør vi blant annet med samfunnsbygging, utlevering av mat, klær og annet materiell, barnehjem, kunnskapsoverføring, nødhjelp og bore etter rene vannkilder.

Gi mat og husly er noe som er høyt prioritert hos oss, for å ta barn vekk fra gatene, unngå overgrep, vekk fra alkohol og rus, noe som er et utbredt problem.

Dette er noe vi, du og jeg, kan bidra til og hjelpe til med!

INNBLIKK

Vi har hovedfokus på Tanzania, hvor vi jobber mot en bedre hverdag for foreldreløse barn, barnefamilier som sliter med fattigdom og samfunnet som helhet, la oss gjøre dette sammen!

SAMMEN UTGJØR VI EN FORSKJELL

SAMMEN SKAPER VI HÅP OG TRYGGHET

HJELP OSS I KAMPEN!

Din støtte er et viktig bidrag for at vi skal klare å ta vare på foreldreløse barn. Gi dem et hjem hvor de blir godt ivaretatt, vist omsorg, kjærlighet og samtidig bidra til utdanning og oppfølging.

Beskytte barn

Utdanning

Helse

Bistand

57%

av verdens fattige bor i Afrika
det vil si 3 av 5
5 barn under 5 år
dør hvert minutt
To millioner barn
dør årlig i Afrika